ISO 9001

Wat is ISO 9001?

ISO 9001 is een internationale kwaliteitsnorm. In deze norm staan eisen om kwaliteitsmanagementsystemen te
standaardiseren, meetbaar en controleerbaar te maken. Het focust op de effectiviteit van de bedrijfsprocessen
om de gewenste resultaten te bereiken. Dat betekent dat je bij een samenwerking met Tec erop kan vertrouwen
dat we een goed management hanteren en uitstekende kwaliteit bieden.

Waarom kiezen we bij Tec voor een ISO 9001 normering?

Wie succesvol wil zijn, moet klanten aantrekken en behouden. Onze klanten zijn voor Tec na onze eigen
medewerkers het allerbelangrijkste, gezien veiligheid en kwaliteit hand in hand gaan binnen de organisatie is het
behalen en onderhouden van deze normering een must en is iedere medewerker, in eender welke functie of
hoedanigheid een belangrijke schakel in het volledige verhaal. Een gecertificeerd ISO
9001 kwaliteitsmanagementsysteem verhoogt de kwaliteit van onze diensten en het vergroot de bewustwording
van al onze medewerkers. Een gecertificeerd ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem zorgt voor duidelijke
processen en (communicatie)structuren, taken en verantwoordelijkheden binnen de hele organisatie die jaar na
jaar groeiende is.

Hoe verloopt dit intern binnen de organisatie?

Bovenop verschillende structuren en strategieën worden er maandelijks interne audits uitgevoerd om proces
veranderingen eigen aan de toenemende groei van het bedrijf te identificeren en beoordelen op waarborging
zodoende bijsturing of aanpassing tijdig kan ingevoerd worden. Dit resultaat wordt mee opgenomen in de
directiebeoordeling waar directie tijdig stappen bespreekt en aanpakt. Samen met de directie gaat maandelijks
met alle leidinggevende een QMS (Quality Managament System) vergadering door waar verschillende stappen
worden toegelicht en besproken. De ontwikkeling en invoering van een QMS is een strategische beslissing
waarmee TEC hun algemene prestaties continu verbeteren en zich kunnen toeleggen op het leveren van
producten en diensten met een consistente kwaliteit.

Waar ligt de nadruk voor de organisatie bij ISO 9001?

• Focus op de klant
• Leiderschap
• Betrokkenheid van mensen
• Procesmatige aanpak
• Verbetering
• Op feiten gebaseerde besluitvorming
• Relatiebeheer

Bovenop worden al onze medewerkers opgeleid en geïnformeerd omtrent de werkwijze en
doelstellingen eigen aan het kwaliteit management systeem zowel bij opstart als periodiek.

ISO 9001 certificatiemerk