VCA

Wat is VCA**?

VCA certificatie gebeurt volgens een VGM-veiligheidschecklist voor organisaties die werkzaamheden
uitvoeren met hoog risico. Op deze manier wordt er gegarandeerd dat het bedrijf als de externe
onderaannemer het uitbestede werk zodanig uitvoert dat de veiligheid, de gezondheid en het milieu niet in
gevaar komen. Tec verzekerd dus te allen tijde dat zowel eigen medewerkers als een contractor steeds
conform VCA richtlijn werkt en denkt.

Waarom kiezen we bij Tec voor een VCA**-normering?

Wie succesvol wil zijn, moet klanten aantrekken en behouden. Onze klanten zijn voor Tec na onze eigen
medewerkers het allerbelangrijkste, gezien veiligheid en kwaliteit hand in hand gaan binnen de organisatie is het
behalen en onderhouden van deze normering een must en is iedere medewerker, in eender welke functie of
hoedanigheid een belangrijke schakel in het volledige verhaal. Inmiddels is de VCA norm in tal van industriële
branches verplicht gesteld. Steeds vaker maken onze klanten werk van een veiligere werkomgeving. Niet
alleen voor de eigen medewerkers, maar ook voor extern personeel en onderaannemers. Het eindresultaat
moet altijd van goede kwaliteit zijn, gerealiseerd door professionele en veiligheidsbewuste mensen.

Hoe verloopt dit intern binnen de organisatie?

In de organisatie vindt maandelijks met alle verantwoordelijken en back-office medewerkers een Safety-meeting
plaats waar Safety-topics worden besproken en aangekaart. Dit met de nadruk op advies en
implementatie van VCA, Codex, AREI, ARAB, …

Om het veiligheidsbewustzijn hoog te houden vindt maandelijks
een toolbox plaats met bijhorende kennistestvragen om af te toetsen of de kennis en boodschap van de toolbox
is overgekomen en is gekend bij de medewerker. Met deze data gaat het safety department aan de slag en kan
aan de hand van trendanalyses het Safety team maandelijks de verschillende afdelingshoofden tijdig alarmeren
en bijsturen in het kader van werkplaatsinspecties en specifieke te bezoeken personen.

Waar ligt de nadruk voor de organisatie over VCA**?

• Kwalitatieve werkplaatsinspecties
• Betrokkenheid op de werven
• Toepassen preventie hiërarchie
• Procesmatige aanpak en interactie
• Verbetering ikv persoonlijke beschermingsmiddelen
• Besluitvorming na een Safety meeting.
• Relatiebeheer

Meerwaarde VCA** voor Tec?

Tec streeft voortdurend naar de optimalisatie van haar activiteiten in combinatie met het behoud van
een flexibele en creatieve aanpak. Onze doelstelling is om steeds opnieuw de meest geschikte oplossing voor uw
projecten uit te werken. Dit niet alleen door een uitgebreid gamma van diensten aan te bieden, maar ook door
steevast de nadruk te leggen op veiligheid, gezondheid en milieu.

Als VCA**-gecertificeerd bedrijf worden wij jaarlijks geauditeerd op diverse criteria, waarbij rekening gehouden
wordt met de geldende wetgeving, reglementering en normering, maar ook met de activiteiten die wij uitvoeren
en de gebruikte materialen op de werkplek. Onze medewerkers zijn voorzien van de nodige PBM’s en zijn
bekend met het gebruik hiervan.

Deze VCA**-certificatie getuigt van een continue inzet van zowel onze medewerkers als van ons management,
die de opgestelde werkprocedures nauwgezet naleven. Deze aanpak zorgt voor een aangename samenwerking
en beperkt ongevallen tot het strikte minimum.

Tec maakt gebruik van een volledig gedigitaliseerd opvolg-systeem voor klachten en verbeterpunten aan de
hand van toolbox meetings, LMRA’s e.d.
Al onze medewerkers worden op regelmatige basis bijgeschoold volgens een intern bepaalde en aan de VCA**
gekoppelde opleidingsmatrix. Bijscholing gebeurt zowel intern als extern, bij erkende opleidingsinstituten en
examen-bureaus.

De VCA**-matrix is een overzicht in de competenties en de certificering van onze medewerkers, zodat zij op de
juiste opdrachten worden ingezet. Daarnaast zorgt deze matrix voor een nauwkeurige opvolging van
herhalingscursussen of hernieuwingen van de reeds behaalde certificaten. Deze vormen een bewijs naar hun
vakmanschap.

VCA-certificatiemerk