Vacature | Sr. Projectleider | Kempen

Als toonaangevend technisch consultancy bureau leveren we sinds 1991 technische expertise voor uiteenlopende projecten in de industrie, pharma, bouw en telecom. Onze opdrachtgever is een industriële onderneming actief in de energiesector en gelegen in de Kempen. Voor een project met een duurtijd van 3 tot 4 jaar zoeken we een Sr. Projectleider.

Function

De projectleider trekt onderstaande projecten en wordt hierbij bijgestaan door een interne projectleider waarmee hij/zij een tandem zal moeten vormen.

De projectleider zorgt ervoor dat de projecten worden opgeleverd rekening houdend met de triple constraint (Scope, Time, Budget) en dit met het juiste niveau van veiligheid en kwaliteit. De projectleider stuurt het team aan om ervoor te zorgen dat het studiebureau het juiste niveau van detail oplevert en hiervoor wordt hij/zij ondersteund door een intern projectteam.

1. Constructie van een opslaggebouw voor de veilige en aangepaste opslag van 10 000 colli, die mogelijk ASR geaffecteerd (gelvorming) zijn. Specifieke eigenschappen die voorzien dienen te worden binnen het gebouw zijn:

• Doorgedreven geautomatiseerde opslag van de colli.

• Individueel terugneembaar en inspecteerbaar.

• Preventief gel verwijderingsysteem.

2. Constructie van een opslaggebouw om voldoende en aangepaste opslagcapaciteit, buffer, te voorzien voor Niet Geconditioneerd afval (NGA) en Geconditioneerd Afval (GA).

• Het GA zijn enkel conforme colli.

• Opslag NGA gecentraliseerd in één gebouw.

• Ruimte voorzien voor apparatuur voor nucleaire karakterisatiemetingen.


Taken:

Leiden, organiseren, uitvoeren, evalueren en bijsturen van studies & projecten, zoals bouw van nieuwe (onderdelen van) installaties, realisatie van aanpassingen aan bestaande installaties alsook ontmanteling van installaties met als doel het project optimaal op te leveren aan de opdrachtgever.

• Uitwerken en vertalen van de behoefte in een technische concept.

• Uitvoeren van de nodige detailstudie(s) resulterend in technische lastenboeken.

• Leiden van de uitvoering, de oplevering en indienststelling van installaties.


Plannen en rapporteren met betrekking tot het project met als doel een tijdige realisatie te bekomen en bovendien de stakeholders op de hoogte te houden van het projectverloop.

• Opstellen, bewaken en bijsturen van de planningen en projectgerelateerde documenten.

• Rapporteren aan betrokken stakeholders met betrekking tot o.a. projectstatus en budget.


Beheren en samenstellen van het volledige projectdossier met de bijhorende procedurele en administratieve opvolging met als doel de naleving van de geldende wetgeving, procedures en voorschriften te borgen.

• Borgen dat technische- en veiligheidsspecificaties geïmplementeerd worden.

• Bewaken dat projectgerelateerde vergunningsdocumenten worden opgesteld.

• Bundelen van projectgerelateerde dossiers en borging van de volledigheid en correctheid van informatie (constructiedossier, as-built dossier,…).


Coördineren van de werkzaamheden binnen het project met als doel het project op een kostenefficiënte wijze tot een goed einde te brengen.

• Samenstellen en bijsturen van projectbudgetten, financiële opvolging tijdens de uitvoering en opstellen van het eindrapport

• Evalueren van projectdocumenten van (onder)aannemers, studiebureaus, enz.

• Samenstellen en goedkeuren van dossiers om bestellingen of (openbare) aanbestedingen mogelijk te maken.

Samenstellen en aansturen van een projectteam van interne en/of externe medewerkers bij de uitvoering van hun taken met als doel het project voor de opdrachtgever efficiënt uit te voeren.

• Coördineren van de werkzaamheden van de teamleden.

Profile

• multidisciplinaire senior projectmanager.

• goede aansturende/people skills.

• extra troef is nucleaire kennis.

• extra troef is Frans spreken.

• ervaring met openbare aanbestedingen.

Offer

• Een competitief salaris aangevuld met een brede waaier van extralegale voordelen (freelancers komen tevens in aanmerking).

• Tewerkstelling bij een stabiele en gevestigde speler in de consultancywereld.

• Een werkomgeving waar de focus ligt op eenieders sterke eigenschappen en de verdere verbetering daarvan.

Details

Project
Project Manager
Management (Manager/Leidinggevende)
Kempen
2017-05-10
Vast / Tijdelijk

Get in touch

Call our office at +32 (0)3 270 97 00 or have a look at our contact information.

Challenging jobs at tec

Our customers have high demands: they need high potentials for their challenging technical projects. We strive for constant quality and provide them with the best people and services.

Are you interested in (one of) our activities? Then check out our job openings.

Specialized technical consultants